ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮ

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮ(ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ)

ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਫਾਰਮ((ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ)

 

ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

ਕਪੂਰਥਲਾ

ਸਥਾਨ : ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ | ਸ਼ਹਿਰ : ਕਪੂਰਥਲਾ | ਪਿੰਨ ਕੋਡ : 144601