ਬੰਦ ਕਰੋ

ਮਨਰੇਗਾ

ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ| ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਅਣਚਾਹੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ

ਲਾਭ-ਪਾਤਰ:

ਬੀ ਪੀ ਐਲ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕ

ਲਾਭ:

100 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ

ਦਾਖ਼ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

http://nrega.nic.in/netnrega/mgnrega_new/Nrega_home.aspx