ਬੰਦ ਕਰੋ

ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ

ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਥਿੰਦ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਲ ਰੋਡ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਫ਼ੋਨ : 98140-72722
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ

ਸਿਟੀ ਕੇਬਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿਟੀ ਕੇਬਲ, ਓ.ਪੀ. ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਫ਼ੋਨ : 98157-37417
ਵਰਗ/ਕਿਸਮ: ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ