ਬੰਦ ਕਰੋ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਏ – ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 900 ਹੋਏ | ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ | ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ

Message from Deputy Commissioner Kapurthala regarding Curfew relaxations essential services Supply

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ – ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਐਸ ਐਸ ਪੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Corona vaccination campaign started in Kapurthala by Honourable Deputy commissioner Kapurthala 16/01/2021

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼

ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਏ – ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ 900 ਹੋਏ | ਵੈਕਸ਼ੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ | ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ

Message from Deputy Commissioner Kapurthala regarding Curfew relaxations essential services Supply

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਲੋਂ ਐਸ ਐਚ ਓ ਸਿਟੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮੁਅੱਤਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ – ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ-ਐਸ ਐਸ ਪੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ

Corona vaccination campaign started in Kapurthala by Honourable Deputy commissioner Kapurthala 16/01/2021

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼