ਬੰਦ ਕਰੋ

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਡਾਇਸ ਕੈਪਸੂਲ

ਡਾਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ| ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਡਾਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ.

ਡਾਇਸ ਕੈਪਸੂਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ (Compressed RAR File)
Sr.No Description Download
1 DISE Capsule Software Click here to download
2 User Manual and Instructions for Installing DISE Capsule Click here to download
3 WinRAR setup Click here to download
4 Picture Resizer Click here to download
5 AnyDesk Click here to download
     

 

Instruction for Submitting DISE Data

  • ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੋ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 407, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਡੀਏਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
  1. ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ
  • Employee Check List.
  • Undertaking
  • Print Summary
  1. ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬੀਐਲਓ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  2. ਸਿਰਫ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਐਸਈ ਆਉਟਪੁੱਟ ਫੋਲਡਰ (ਬੈਕਅਪ ਫੋਲਡਰ ਅਤੇ ਲਾਟ ਫਾਈਲ ਵਾਲਾ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੇਨ ਡਰਾਈਵ ਜਾਂ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ
  3. ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਨਾਲ ਟੈਗ ਕੀਤੇ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
  4. ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
  5. ਕਲਾਸ IV ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਕਲਾਸ IV ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:

Sr. No.

Name of Employee

Designation

Office

Name

Date of Birth

Date of Retirement

Address of Employee

Mobile No.

Remarks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕਲਾਸ 4 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਖਤ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕਾਪੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸੇ ਸੀਡੀ/ਡੀਵੀਡੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Enable Administrator User for DISE

Download and install DISE Capsule