ਬੰਦ ਕਰੋ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ

ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ
ਨਵਾਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ 01.11.1966 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 999 ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ