ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ

ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਪੂਰਥਲਾ 01.11.1966 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ amp; ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ, 1 999 ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ.

Old Court ComplexNew Court Complex

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕਪੂਰਥਲਾ