ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ

ਕੀਹਦਾ ਕੌਣ ਮੰਡਲ ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਕਰੋ

ਫਿਲਟਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਨਾਮ ਅਹੁਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਫ਼ੋਨ ਫੈਕਸ ਪਤਾ
ਆਈ ਟੀ ਆਈ,ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਮਕਸੂਦਪੁਰ 242888 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਜੀ.ਐੱਮ, ਆਰ ਸੀ ਐਫ ਜੀ.ਐੱਮ, ਆਰ ਸੀ ਐਫ 228156 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਜੀ.ਐੱਮ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਜੀ.ਐੱਮ, ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ 232342 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਜੀ ਐਮ, ਮਾਰਕਫੈਡ / ਪੀ.ਏ. (ਫੈਕਟਰੀ) ਜੀ ਐਮ, ਮਾਰਕਫੈਡ / ਪੀ.ਏ. (ਫੈਕਟਰੀ) 276272 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਜੀ.ਐੱਮ, ਡੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ.ਐੱਮ, ਡੀ ਆਈ ਸੀ 226478 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ / ਫਾਇਰ ਆਫਿਸਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ / ਫਾਇਰ ਆਫਿਸਰ 101 ਕਪੂਰਥਲਾ
ਈ.ਓ, ਐਨ.ਏ.ਸੀ, ਢਿਲਵਾਨ ਈ.ਓ, ਐਨ.ਏ.ਸੀ, ਢਿਲਵਾਨ 273768 ਢਿਲਵਾਨ
ਈ.ਓ, ਐਨ.ਏ.ਸੀ, ਭੁਲੱਥ ਈ.ਓ, ਐਨ.ਏ.ਸੀ, ਭੁਲੱਥ 244381 ਭੁਲੱਥ
ਈ ਓ, ਐਨ ਏ ਸੀ, ਬੇਗੋਵਾਲ ਈ ਓ, ਐਨ ਏ ਸੀ, ਬੇਗੋਵਾਲ 248023 ਬੇਗੋਵਾਲ
ਈ.ਓ, ਐਮ.ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਈ.ਓ, ਐਮ.ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 222050 ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ