ਬੰਦ ਕਰੋ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਨਗਣਨਾ 2011

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 98,916 ਹੈ; ਚੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 53,801 ਅਤੇ 45,115 ਹਨ.

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ :- ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਨਗਣਨਾ 2011