ਬੰਦ ਕਰੋ

ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਲੋਕਡਾਉਂਣ 5.0  ਆਰਡਰ

ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡਰ

ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ

ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ

ਜੀਓ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ ਸੰਬੰਧੀ

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਆਦੇਸ਼

ਤੰਬਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਥੁੱਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ

ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਆਦੇਸ਼

ਕੋਰੀਐਂਡਮ ਆਰਡਰ , ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ

ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਢਿੱਲ

ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਰਡਰ

ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਲਾਹ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ / ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਡਾਕਘਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ / ਹੁਕਮ

ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ

ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਰਾਹਤ

ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ

ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?

ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੋਵਿਡ 19 ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਰਫ਼ਿਊ ਆਰਡਰ